Loading...

Nasze Odznaki Regionalne

Regionalne odznaki krajoznawcze popularyzują atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca historyczne oraz obiekty przyrodnicze.
Image

Odznaka T-K "Regionu słupskiego PTTK"

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku na wniosek Oddziałowych Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody ustanawia z dniem 02.06.2015 roku OdznakęTurystyczno-Krajoznawczą „Regionu Słupskiego PTTK”. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczo–turystycznych, poznanie historii, kultury i wartościowych obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie regionu słupskiego (teren powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, słupskiego oraz fragment sławieńskiego).

Image

Odznaka Pomorskiej Drogi św. Jakuba

W ramach promocji Europejskiego Szlaku Kulturowego – Pomorskiej Drogi św. Jakuba przebiegającej z Kretingi na Litwie przez Rosję, Polskie Pomorze do Rostoku w Niemczech, Prezydium Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku ustanawia z dniem 24.06.2014 r. Odznakę PDŚJ. Odznaka przedstawia muszlę Pomorskiej Drogi św. Jakuba na niebieskim tle z napisem na obwodzie „Pomerania Camino de Santiago”, w dolnej środkowej części znajduje się logo RO PTTK w Słupsku.