Loading...

Regionalny Oddział PTTK w Słupsku

Działamy od 78 lat, upowszechniamy turystykę i krajoznawstwo na terenie regionu słupskiego PTTK (powiaty: bytowski, człuchowski, lęborski, słupski oraz fragment pow. sławieńskiego). Zrzeszamy ludzi w każdym wieku.

Szkolenia / kursy

Organizujemy szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje turystyczne oraz przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dowiedz się więcej
Image

Nasza historia

Powstaliśmy 10 maja 1946 r. jako Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Słupsku. Na początku 1951 r. przekształciliśmy się w słupski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1975 r. powołano Zarząd Wojewódzki PTTK w Słupsku, który 26 stycznia 1991 r. przekształcił się w Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, który objął swoim zasięgiem działania teren ówczesnego woj. słupskiego. Po reformie administracyjnej z 1999 r. teren działania nazwano regionem słupskim PTTK.

Image

O regionie

Regionalny Oddział PTTK w Słupsku swoim zasięgiem działania obejmuje obszar 5 powiatów, 11 miast i 35 gmin. Region charakteryzuje się bardzo atrakcyjnymi walorami turystycznymi z dużą ilością jezior i rzek oraz lesistością na poziomie 39,8% zaliczaną do wyższych w Polsce. Licznie występujące osobliwości przyrodnicze zostały objęte prawną ochroną. Ustanowiono: Słowiński Park Narodowy, 49 rezerwatów przyrody, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 49 obszarów Natura 2000 oraz 1183 pomniki przyrody.

Szlaki turystyczne PTTK

Na obszarze regionu słupkiego wyznakowano szlaki o długości 964,6 km.

BORT PTTK

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Słupsku świadczy usługi przewodnickie, organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Posiadamy własną bazę noclegową w Słupsku i Gardnie Wielkiej.

Członkostwo w PTTK

Jesteśmy dla ludzi w każdym wieku, każdy znajdzie coś dla siebie. Wstąp w nasze szeregi !

Dowiedz się więcej

Free Website Template by Free-Template.co