Regionalny Oddział PTTK w Słupsku

Jesteśmy organizacją turystyczną dla ludzi w każdym wieku. Upowszechniamy turystykę i krajoznawstwo na terenie regionu słupskiego PTTK. Zajmujemy się turystyką: pieszą, rowerową, kajakową, żeglarską, podwodną oraz górską i narciarską.

home img

KOŁA / KLUBY

Zrzeszamy kluby turystyki kwalifikowanej, koła środowiskowe oraz szkolne koła krajoznawczo-turystyczne.

IMPREZY

Zapoznaj się z naszym kalendarzem imprez oraz zaproszeniami na imprezy. Zaplanuj czas aktywnie z nami.

ODZNAKI REGIONALNE

Poznaj i zdobywaj nasze odznaki krajoznawcze: „Regionu Słupskiego PTTK” oraz Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Historia PTK-PTTK

Po zakończeniu II wojny światowej Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK) reaktywowało swoje struktury terenowe oraz zakładało nowe oddziały na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Oddział PTK w Słupsku powstał 10 maja 1946 r. Na początku 1951 r. przekształciliśmy się w słupski Oddział PTTK. Ważnym etapem rozwoju turystyki był rok 1975 w którym utworzono województwo słupskie oraz powołano Zarząd Wojewódzki PTTK w Słupsku. W kolejnych latach zaczęły powstawać podległe oddziały PTTK w Sławnie, Miastku, Lęborku, Człuchowie, Bytowie i Ustce. Dnia 26 stycznia 1991 r. nastąpiło przekształcenie ZW PTTK w Słupsku w Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, który objął swoim zasięgiem działania teren ówczesnego woj. słupskiego. Po reformie administracyjnej z 1999 r. teren działania RO PTTK w Słupsku nazwano regionem słupskim PTTK.

feature img
feature img

Region słupski PTTK

Region słupski PTTK położony jest w północnej części Polski, nad morzem Bałtyckim, zajmując obszar w obrębie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje teren 5 powiatów w tym 11 miast oraz 35 gmin.
Na terenie regionu jest ponad 600 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, co stanowi około 9% wszystkich jezior w Polsce. Jeziorność należy do wyższych w kraju. Osobliwością przyrodniczą regionu jest 58 jezior lobeliowych co stanowi 39,8% wszystkich tego typu jezior w Polsce. Nazwa typu jezior pochodzi od występującego w nich reliktu borealno – atlantyckiego, jakim jest unikatowa w Europie wodna roślina Lobelia jeziorna (dortmanna) występująca w jeziorach o bardzo czystej wodzie.
Region słupski PTTK posiada bardzo atrakcyjne walory przyrodnicze, lesistość osiąga 39,8% ogółu powierzchni, jest jednym z bardziej zalesionych terenów w Polsce. W 1966 roku utworzono Słowiński Park Narodowy wpisany do Sieci Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO, znany głównie z ruchomych wydm nadmorskich. Objęty również międzynarodową konwencją ramsarską, dotyczącą ochrony siedlisk ptaków wodnych i błotnych. Ponadto w regionie ustanowiono 49 rezerwatów przyrody, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 49 obszarów Natura 2000 oraz 1183 pomniki przyrody.

SZLAKI PTTK REGIONU SŁUPSKIEGO

BORT PTTK

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Słupsku świadczy usługi przewodnickie, organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz posiada własną bazę noclegową w Słupsku i Gardnie Wielkiej.

SZKOLENIA / KURSY

Kierownik

wycieczek szkolnych

23 maja 2018

Wychowawca

Wypoczynku

21 maja 2018

Przewodnik

Turystyczny

14 kwietnia 2018

Członkostwo

Jesteśmy dla ludzi w każdym wieku. Zajmujemy się turystyką: pieszą, rowerową, kajakową, żeglarską, podwodną oraz górską i narciarską. Zrzeszamy kluby turystyki kwalifikowanej, koła środowiskowe oraz szkolne koła krajoznawczo-turystyczne. Wstąp w nasze szeregi !

feature img

Kontakt z nami

Biuro Oddziału czynne: poniedziałek - czwartek w godzinach 08:00 - 16:00 oraz w piątek w godz. 08:00 - 14:00. Ułatwiając kontakt uruchomiliśmy elektroniczny formularz kontaktowy.

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 1

59 842 5012 / 59 842 2902

poczta@slupsk.pttk.pl